Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. Hippocrates bijvoorbeeld (de griekse vader van de geneeskunde) scheef al dat een stevige massage opwekkend werkt en een zachte massage ontspannend. Er worden vijf handgrepen gebruikt bij deze massage. Deze handgrepen worden in de hele geschiedenis van de massage beschreven, vandaar dat deze vorm van massage klassieke massage genoemd wordt.