Jaarkaart De Dwaas

Het jaar van De Dwaas is een jaar van voort-bewegen.

Misschien dat je een belangrijke stap zet, op een zorgeloze manier gaat reizen of je maakt ongebruikelijke / onverwachte tochtjes.

Je neemt risico en doet dingen die helemaal niet bij je lijken te passen. Reizen biedt je de kans om met nieuwe persona’s (andere gezichten van jezelf) te experimenteren en een tijdje je verantwoordelijkheden te vergeten.

De toekomst lijkt ver weg en het verleden vergeten. Je leeft in het moment; hierdoor doe je mogelijk dwaze dingen als het om de lange termijn gaat; maar daar sta je nu niet bij stil.

Orde interesseert je niet; draagt kleren die niet bij elkaar passen en spot met gedragsnormen. Je ergert misschien anderen met je gedrag. Dit maakt je tot De Dwaas.

Gelijkertijd ben je geïnspireerd…..je luistert naar je intuïtie en bent vaak op het juiste moment op de juiste plaats.

Door de naïviteit van De Dwaas, bekijk je dingen vanuit een verfrissend perspectief; je ontdekt opwindende mogelijkheden die anderen niet zien omdat ze afgestompt zijn.

Deze houding kan wel tot problemen leiden in het volgende jaar. Daar staat tegenover dat je gelooft dat het leven principieel vreugdevol is en spontaan moet zijn. Dit werkt aanstekelijk.

“de wereld loopt over van de mogelijkheden, mits je uit de ingesleten sporen wilt stappen”